Contact

Kerk Noordwolde is een zelfstandige kerkgemeenschap die is voortgekomen uit de Gereformeerd synodale kerk. Kerk Noordwolde is aangesloten bij de voortgezette Gereformeerde Kerken van Nederland.

Contact e-mail

Kerkgebouw: Dwarsvaartweg 1, 8391 MH NOORDWOLDE (Fr.)

Dienst: Zondag 9.30 uur


embed map on website